పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అప్ కమింగ్ మూవీ పవన్ కెరీర్ లో ప్రతిష్టాత్మక 25 వ సినిమా అవ్వడంతో ఆ సినిమాపై అంచనాలు పీక్స్ లో ఉన్నాయి. పేరు కూడా పెట్టని ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో సరికొత్త రికార్డులతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది.

 పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అప్ కమింగ్ మూవీ పవన్ కెరీర్ లో ప్రతిష్టాత్మక 25 వ సినిమా అవ్వడంతో ఆ సినిమాపై అంచనాలు పీక్స్ లో ఉన్నాయి. పేరు కూడా పెట్టని ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో సరికొత్త రికార్డులతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. 

 పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అప్ కమింగ్ మూవీ పవన్ కెరీర్ లో ప్రతిష్టాత్మక 25 వ సినిమా అవ్వడంతో ఆ సినిమాపై అంచనాలు పీక్స్ లో ఉన్నాయి. పేరు కూడా పెట్టని ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో సరికొత్త రికార్డులతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది.